18 Ianuarie, 2020

Prevederile legislative referitoare la noţiunea de cadastru

Săptămâna aceasta vă prezentăm informaţiile legislative referitoare la noţiunea de cadastru. Cadastru general este definit în Legea nr. 7/1996, ca fiind, “sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică prin care se realizează identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe hărţi şi planuri cadastrale a tuturor, precum şi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul ţării, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar”. Prin sistemul de cadastru general se realizează o serie de operaţii ce sunt necesare întocmirii documentelor cadastrale. Aceste operaţii sunt prevăzute în art. 2 lit. a), b), c) şi d) din Legea nr. 7/1996 şi ele sunt: - identificarea, înregistrarea şi descrierea, în documentele cadastrale, a terenurilor şi a celorlalte bunuri imobile prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice; - asamblarea şi integrarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate; - identificarea şi înregistrarea tuturor proprietarilor ...

continuare →