20 Iulie, 2019

Despre eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Legislaţia prevede ca, la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul să se prezinte la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi, pentru a solicita eliberarea actului de identitate. În cazuri speciale, însoţitorul poate fi: - reprezentantul legal al minorului; - persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială; - persoana căreia i-a fost încredinţat minorul în plasament. În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii. Documentele necesare eliberării actului de identitate sunt: - cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal; - certificatul de naştere, original şi copie; - actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal; - documentul cu care părintele/ reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original ...

continuare →