19 Martie, 2019

Legislaţie: Metodologia din 2013 de acordare a sumelor de la bugetul de stat, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Metodologia din 2013 de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123 din 6.03.2013 (M.Of. ). Actul a fost aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr. 399/2013 din M.Of. nr. 123/2013. (1) Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, denumite în continuare sume, următoarelor organizaţii neguvernamentale, denumite în continuare organizaţii: Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească şi Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, organizaţie de tip federaţie. (2) Sumele se acordă organizaţiilor prevăzute la alin. (1), pe întreaga durată ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 264/2013 privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2013

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 264/2013 privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 116 din 28.02.2013 (M.Of. 116/2013). Intrat în vigoare la: 28 februarie 2013 În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 27 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a ...

continuare →

Modificările la Formularul 100, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 111 din 26 februarie 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 195/2013 prin care se aduc modificări asupra instrucţiunilor de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, precum şi în ceea ce priveşte completarea Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat. Aceste modificări vin pe fundalul introducerii, de la 1 februarie 2013, a trei noi obligaţii fiscale pentru operatorii economici din unele domenii specifice, reprezentând venituri la bugetul de stat: - impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, publicată în Monitorul Oficial nr. 52/23.01.2013; - impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor ...

continuare →

Critici pe seama propunerii de instituire a impozitului forfetar în turism

În vederea disciplinării tuturor unităților din turism, autoritățile se gândesc să introducă un impozit forfetar care, spun ei, ar face să dispară evaziunea din acest sector. Sau măcar să o reducă semnificativ. Dacă în zona marilor lanțuri de hoteluri, situate în orașele mari, s-ar putea să se scoată ceva la lumină, aplicarea aceleiași măsuri și la pensiuni și unități asimilate nu ar face decât să închidă și restul  unităților care au „scăpat” guvernului precedent. În România, se estimează că numărul tuturor locurilor de cazare în pensiuni  și unități asimilate*, clasificate și neclasificate, ar fi în jurul a 140.000, din care aproximativ 15% nu ar fi declarate (neclasificate). Înțelegem, de aici, că principală problemă este fiscalizarea  celor aproximativ 21.000 locuri neclasificate (140.000 x 15%). Notă: unități asimilate pensiunilor reprezintă  hosteluri, apartamente de închiriat,  hoteluri de tineret, bungalow-uri, cabane turistice, camere de închiriat, vile, popasuri turistic, sate de vacanță, nave fluviale, pontonuri ...

continuare →

Legislaţie: Hotărârea Senatului nr. 1/2013 privind bugetul Senatului pe anul 2013

Hotărârea Senatului României nr. 1 din 22 ianuarie 2013 privind bugetul Senatului pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 22 ianuarie 2013 (M.Of. 49/2013). În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 36 alin. (1) lit. l) și ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările și completările ulterioare, Senatul adopta prezenta hotărâre. Art. 1. - (1) Bugetul Senatului pe anul 2013, finanțat din resurse de la bugetul de stat, se stabilește la sumă de 85.140 mii lei, din care: a) Cheltuieli curente 85.040 mii lei  din care: - cheltuieli de personal 69.090 mii lei - bunuri și servicii 15.035 mii lei - transferuri între unități ale administrației publice 900 mii lei - alte transferuri 10 mii lei - asistență socială 5 mii lei b) Cheltuieli de capital ...

continuare →