27 Ianuarie, 2020

Produsul naţional brut – sens şi conţinut

Produsul naţional brut (P.N.B.) reprezintă producţia totală realizată cu munca sau capitalul deţinut de rezidenţii din România. Nerezident înseamnă orice persoană fizică care nu are reşedinţa sau domiciliul stabil în România... ...

continuare →