22 Octombrie, 2019

Ghidul cumpărătorului de bunuri din pietre preţioase

Prevederile legale în vigoare menite să asigure o bună protecţie consumatorilor la achiziţionarea bunurilor de acest fel sunt O.U.G. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi O.G. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi alte acte normative pentru aplicarea acestor ordonanţe. Pietrele preţioase sunt diamantele, rubinele, safirele şi smaraldele. De asemenea, regimul pietrelor preţioase se extinde şi perlelor naturale, perlelor de cultură şi a celorlalte pietre scumpe. Termenul vechi de pietre semipreţioase a fost înlocuit pentru a nu genera confuzii cu termenul de pietre scumpe. Termenul de piatră scumpă este cunoscut în literatura de specialitate drept gemă, iar ştiinţa care se ocupă cu studiul acestor pietre poartă numele de Gemologie. Aceste pietre sunt pietre naturale ale căror valoare este ridicată, fiind necesar să li se acorde o mare atenţie la achiziţionare. Există trei categorii generale ...

continuare →

Bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale mai deţin calitate de documente justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a cheltuielilor?

Conform art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “’în vederea asanării legislaţiei active, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative se va urmări abrogarea expresă a dispoziţiilor legale căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate cu reglementarea preconizată.” În aceste circumstanţe legale, prin HG nr.105/2009 au fost abrogate prevederile HG nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, precum şi toate ordinele ministrului economiei şi finanţelor care au fost emise având ca temei legal hotărârea menţionată. De asemenea, au fost abrogate şi prevederile OMFP nr. 293/2006 pentru modificarea OMFP nr.1714/2005 privind aplicarea prevederilor HG nr.831/1997. Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document ...

continuare →