21 August, 2019

REMINDER: Este ultima zi pentru depunerea bilanţurilor financiare pentru 2012! Amenzi de până la 4.500 lei pentru întârzieri

Astăzi este ultima zi în care mai pot fi depuse situaţiile financiare aferente anului 2012, obligaţie care trebuie îndeplinită de către societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome,institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.În cazul în care aceste bilanţuri nu vor fi depuse astăzi, se vor aplica amenzi cu valori cuprinse între 300 şi 4.500 de lei, după cum urmează:pentru o perioadă de întarziere între 1 şi 15 zile lucrătoare: 300 – 1.000 lei;pentru o perioadă de întarziere între 16 şi 30 de zile lucrătoare: 1.000 – 3.000 lei;pentru o perioadă de întarziere de peste 30 de zile lucrătoare: 1.500 – 4.500 lei.Situaţiile financiare pentru anul trecut trebuie întocmite şi depuse de către contribuabilii de mai sus inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării lor. ...

continuare →

ATENŢIE! Mâine este ultima zi pentru depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2012!

Maine, 30 mai 2013, este ultima zi pentru depunerea situaţiilor financiare pentru anul fiscal 2012.  Potrivit art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, aceste obligaţii fiscale trebuie depuse de către:societăţile comerciale;societăţile/companiile naţionale;regiile autonome;institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.Aceste categorii de contribuabili au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării lor.Regulile privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2012 sunt stabilite prin Ordinul MFP nr. 40/2013.Sursa foto: Lege5.roActul normativ stabileşte că persoanele juridice al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic trebuie să întocmească şi să depună situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2012 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 150 de zile de la data la care se încheie exerciţiul financiar.ATENŢIE! Nedepunerea situaţiilor ...

continuare →