19 Ianuarie, 2020

Legalitatea suspendării beneficiilor de asistenţă socială

Consilierii BCC interacţionează zilnic cu persoane aflate în situaţii dificile. Simţindu-se lipsite de un (alt) sprijin instituţional, acestea apelează la serviciile de informare şi consiliere oferite de Birourile de Consiliere pentru Cetăţeni, în speranţa identificării de soluţii la problemele care le frământă. Datorită principiilor care ghidează activitatea consilierilor, cetăţenii regăsesc în serviciile oferite de BCC suportul necesar pentru a lua decizia corectă, aşa cum s-a întâmplat şi în cele prezentate în continuare. Problema: Doamna Z se află în concediu de creştere a copilului. După neplata impozitului auto şi a unei amenzi, doamna Z a constatat că i-a fost sistată indemnizaţia de creştere a copilului pentru două luni, pe motiv de neachitare a taxelor. Nemulţumită fiind de situaţie, cu atât mai mult cu cât impozitul ar fi reprezentat o treime din suma sistată, doamna Z doreşte să acţioneze statul în judecată întrucât estimează că măsura care i s-a aplicat nu este ...

continuare →

Beneficiile de asistenţă socială

A fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 905 din 20 decembrie 2011, Legea asistenţei sociale nr. 292/2011. Legea tratează despre: sistemul de beneficii de asistenţă socială (categorii de beneficii, administrare), sistemul de servicii sociale (beneficiari şi furnizori, organizare, administrare, acordarea serviciilor sociale), măsuri integrate de asistenţă socială (prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, asistenţa socială a copilului şi a familiei, a persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor vârstnice), construcţia instituţională a sistemului naţional de asistenţă socială la nivel central şi local, personalul din sistemul de asistenţă socială, finanţarea asistenţei sociale (beneficiile de asistenţă socială, serviciile sociale, contractarea serviciilor sociale). Din acest actul normativ am ales să ne referim, într-o primă etapă, la beneficiile de asistenţă socială. Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale sau familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă ...

continuare →