18 Februarie, 2020

Modificări aduse concediului de creştere a copilului, începând cu 2012

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124 din decembrie 2011, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, a fost publicat în Monitorul Oficial numărul 938 din 30 decembrie 2011. Printre modificări se numără următoarele: - cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR; - cuantumul indemnizaţiei prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, se majorează cu 1,2 ISR pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere; - plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în situaţia în care beneficiarii acestei indemnizaţii primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în ...

continuare →

Despre unele beneficii de asistenţă socială

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială a intrat în vigoare la 1 ianuarie a.c., cu precizări speciale pe care le puteţi găsi în cele ce urmează. ■ Textele de lege cu termene speciale de aplicare Precizările se referă la aspecte din două din legile modificate prin această ordonanţă de urgenţă,  şi anume: ● Articolul 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare care, în forma nouă, prevede: “(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de ...

continuare →