28 Ianuarie, 2020

Informaţii utile privind indemnizaţia de şomaj: cine sunt beneficiarii, cuantumul indemnizaţiei, actele necesare depunerii dosarului de indemnizaţie de şomaj

Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, au dreptul la indemnizaţie de şomaj persoanele aflate într-una din următoarele situaţii: - le-au încetat raporturile de muncã/ de serviciu din motive neimputabile lor; - le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacã anterior nu au fost încadraţi în muncă sau dacã reluarea activitãţii nu mai este posibilă din cauza încetãrii definitive a activitãţii angajatorului; - a expirat durata pentru care militarii au fost angajaţi pe bază de contract sau li s-a desfãcut contractul din motive neimputabile lor; - le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor; - au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã, în vigoare; - au încetat activitatea ca urmare a pensionãrii pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea ...

continuare →