22 Februarie, 2020

Modificări la vârsta standard de pensionare şi stagiile de cotizare

Ministerul Muncii a supus dezbaterii publice un proiect de lege conform căruia vârsta standard de pensionare va fi de 65 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Modificarea egalizează, practic, pragul de pensionare, reglementările legislative în vigoare stabilind că vârsta standard de pensionare, la ora actuale, este de de 63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi.Potrivit expunerii de motive conexe, egalizarea vârstelor de pensionare pentru femei şi bărbaţi se circumscrie Recomandărilor de ţară ale Comisiei Europene transmise României, în contextul unei societăţi cu o populaţie îmbătrânită, care afectează sustenabilitatea financiară a sistemului public de pensii.Proiectul de act normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice aduce noutăţi şi în privinţa stagiului de cotizare minim, ridicat de la 13 ani, în prezent, la 15 ani.Totodată, stagiul de completare complet ar putea fi stabilit la 35 de ani atât ...

continuare →

Legislaţie: Legea nr. 115/2013 privind modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Legea nr. 115/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 25.04.2013 (M.Of. 240/3013).În vigoare de la 28.04.2013Parlamentul României adoptă prezenta lege.Art. I. -Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 decembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 16, titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:” CAPITOLUL VAbordarea integrată de gen în politicile naţionale”2. La articolul I punctul 17, partea introductivă a alineatului (2) al articolului 231 se modifică şi va avea următorul cuprins:” (2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale ...

continuare →