22 Septembrie, 2019

Anunţ UNBR: Examen de primire în profesia de avocat. Află toate detaliile!

Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2012. Informaţii despre examen Examenul se va desfăşura în perioada 08 octombrie 2012 -  19 octombrie 2012 la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (I.N.P.P.A.) central, precum şi la centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., conform următoarei arondări: a) I.N.P.P.A. central (Bucureşti): Barourile Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Tulcea, Dâmboviţa şi Maramureş; b) Centrul teritorial Braşov: Barourile Braşov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova şi Sibiu; c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj; d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi Vâlcea; e) Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui; f) Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila ...

continuare →

Despre asistenţa judiciară

Congresul Avocaţilor a adoptat Hotărârea nr.15 din 11.06.2011, publicată în Monitorul oficial nr. 658 din 15.09.2011 şi care se referă la modificarea şi completarea statului profesiei de avocat. Reţinem, din această hotărâre, câteva referiri la asistenţa judiciară, astfel: ● Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul. Nimeni nu poate impune unei persoane un anumit avocat, cu excepţia cazurilor privitoare la acordarea asistenţei judiciare obligatorii sau dispuse de către organul judiciar, a asistenţei judiciare prin avocat ca formă a ajutorului public judiciar şi a asistenţei gratuite. Orice clauză ori convenţie contrară, prohibitivă sau restrictivă, este lovită de nulitate absolută. ● Prin asistenţă judiciară se înţelege asistenţa juridică acordată prin avocat. Barourile asigură asistenţă judiciară: - în cauzele penale în care apărarea este obligatorie potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală sau potrivit dispoziţiilor din legi speciale sau în orice altă situaţie în care organul judiciar consideră necesară desemnarea ...

continuare →

Baroul București: Examen pentru primirea in profesia de avocat

Consiliul Baroului Bucuresti, in baza Hotararii nr. 58/2011 a Consiliului U.N.B.R., anunta organizarea examenului national de primire in profesie ca avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2011, de catre U.N.B.R., in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, incepand cu data de vineri, 7 octombrie 2011. Cererile de inscriere a candidatilor la examen pot fi depuse in intervalul 1 august – 9 septembrie 2011 la secretariatul Baroului Bucuresti din str. Dr. Raureanu nr. 3, sector 5, et. V, cam. 502, numai de catre candidatii care intentioneaza sa isi desfasoare activitatea in Baroul Bucuresti in cazul in care vor fi declarati admisi. Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, regulamentul de examen, tematica si bibliografia sunt afisate pe site: www.baroul-bucuresti.ro. Examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat ...

continuare →