19 Iunie, 2019

CEDO a decis în favoarea unui medic român absolvent de drept, care nu a fost lăsat să practice avocatura

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat dreptate unui medic român, absolvent de Drept şi care a trecut examenul de barou, dar nu a fost admis la stagiatură, fiind pus să aleagă între practica medicală şi profesia de avocat, CEDO a hotărât că, în cazul acestuia, a fost încălcat dreptul la viaţă privată.Curtea a arătat că este improbabil ca reclamantul să fi prevăzut că nu va putea practica avocatura şi medicina, în condiţiile în care legea nu prevede explicit că profesia de medic este incompatibilă cu cea de avocat.Cazul Mircea Mateescu Reclamantul, Mircea Mateescu, născut în 1953, are propriul cabinet medical la Bucureşti, având o experienţă de 18 ani ca medic. În 2006, acesta a terminat Facultatea de Drept, iar apoi a trecut examenul de barou. Însă Baroul Bucureşti i-a respins cererea de a fi admis în stagiatură, pentru a obţine definitivatul, reclamantul susţinând că a fost obligat să aleagă ...

continuare →

Cum a fost modificat statutul profesional al avocaţilor?

Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) a emis un act normativ care modifică statutul profesiei de avocat, cu referire la cazurile de abatere disciplinară.Hotărârea nr. 769/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 497/2013, precizează că, în cazul abaterii disciplinare este considerată încălcare a îndatoririlor profesionale nu doar refuzul de a da curs convocării, ci şi refuzul de a prezenta înscrisurile solicitate de către organul care anchetează.De asemenea, actul normativ specifică şi modalitate prin care se comunică avocatului cercetat disciplinar decizia luată de Consiliul UNBR/consiliul baroului, în urma anchetei. Soluţia se comunică, în termen de cel mult 15 zile de la luarea deciziei, astfel:prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;prin remitere directă, cu luare de semnătură, avocatului cercetat, la sediul profesional principal al acestuia, persoanei care a făcut plângerea, la domiciliul declarat de aceasta, precum şi, prin adresă de comunicare, preşedintelui U.N.B.R.  .În caz de abatere gravă, pe baza unui referat ...

continuare →

De mâine, încep probele scrise din cadrul examenului de admitere în profesia de avocat

Examenul de admitere în profesia de avocat se desfăşoară la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor central, precum şi la centrele teritoriale ale I.N.P.P.A şi a debutat lunea trecută cu proba grilă pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar. Săptămâna aceasta, începând de mâine până vineri inclusiv, se susţin probele scrise, conform următoarei programări: - miercuri, 17 octombrie 2012 – probă scrisă la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toţi candidaţii; - joi, 18 octombrie 2012 – probă scrisă la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru toţi candidaţii; - vineri, 19 octombrie – probă scrisă la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toţi candidaţii. Conform unui anunţ realizat în atenţia candidaţilor la examenul de admitere în profesia de avocat din datele de 17, 18 şi 19 octombrie 2012, prezenţa acestora este obligatorie la sala programată ...

continuare →

UPDATE: De astăzi, începe examenul de primire în profesia de avocat. Contestaţiile, până mâine, la ora 15:00!

Uniunea Naţională a Barourilor din România organizează, începând de astăzi, 8 octombrie 2012, examenul de primire în profesia de avocat, pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, şi a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2012. Conform comunicatului de presă publicat pe site-ul instituţiei, calendarul examenului se desfăşoară după cum urmează: - luni, 8 octombrie 2012 – probă grilă pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar; - miercuri, 17 octombrie 2012 – probă scrisă la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toţi candidaţii; - joi, 18 octombrie 2012 – probă scrisă la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru toţi candidaţii; - vineri, 19 octombrie – probă scrisă la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toţi candidaţii. Examenul se desfăşoară la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor central, precum ...

continuare →

Despre examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2012

Examenul de absolvire pentru avocaţi stagiari aflaţi în anul II de pregătire profesională iniţială în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (INPPA) începe în data de 26 noiembrie 2012, potrivit unei Hotărâri INPPA. Taxa pentru examenul de absolvire este de 700 de lei şi se va plăti în contul INPPA sau în cadrul Centrelor teritoriale ale INPPA. Examenul se va desfăşura în două etape: prima etapă constă în probe orale (colocvii) cu caracter practic şi aplicativ, iar cea de-a doua etapă într-o probă scrisă la disciplinele organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal. Potrivit actului normativ, examinarea orală se va face începând cu 26 noiembrie, la toate disciplinele urmate în cadrul cursurilor. Dezbaterile în cadrul probei orale vor avea la bază caietul de lucrări profesionale, întocmit de candidat. Lucrările profesionale pe baza cărora se realizează caietul sunt publicate ...

continuare →

Anunţ UNBR: Examen de primire în profesia de avocat. Află toate detaliile!

Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2012. Informaţii despre examen Examenul se va desfăşura în perioada 08 octombrie 2012 -  19 octombrie 2012 la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (I.N.P.P.A.) central, precum şi la centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., conform următoarei arondări: a) I.N.P.P.A. central (Bucureşti): Barourile Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Tulcea, Dâmboviţa şi Maramureş; b) Centrul teritorial Braşov: Barourile Braşov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova şi Sibiu; c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj; d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi Vâlcea; e) Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui; f) Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila ...

continuare →