17 Octombrie, 2019

Despre sistemele de remuneraţie – descrieri, avantaje, dezavantaje

Una dintre cele mai importante obligaţii pe care le are angajatorul faţă de angajatul său este de  a-l plăti. Îndeplinirea acestei îndatoriri presupune, pentru majoritatea angajatorilor, una dintre cele mai mari cheltuieli legate de activitatea prestată.În mod normal, salariile şi costurile aferente acestora (contribuţii la sănătate, şomaj, pensii etc.) se ridică până la aproximativ 60% din costurile totale de exploatare ale unei întreprinderi de mari dimensiuni.Salariile se plătesc pentru cel puţin una dintre raţiunile următoare:  pentru respectarea obligaţiilor legale, pentru a obţine o cotă suficientă din pieţele de muncă relevante, pentru a furniza o recompensă echitabilă celor care îşi îndeplinesc rolurile asumate, pentru a asigura un stimulent pentru angajaţi şi/sau pentru a ţine pasul cu inflaţia.SISTEME DE REMUNERAŢIE• Sisteme de remuneraţie tarifară în funcţie de timpAceste sisteme sunt întâlnite cel mai des. Remunerarea se face la tarife prestabilite, pe oră sau pe săptămână, şi în general nu variază în funcţie de ...

continuare →

Ce avantaje ai în calitate de asigurat în ceea ce priveşte reţeta electronică?

Introducerea reţetei electronice vine să completeze iniţiativa CNAS de a avea o viziune globală asupra serviciilor de sănătate furnizate pacienţilor şi asiguraţilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate. Astfel, se poate monitoriza nu numai eliberarea de medicamente, dar şi furnizarea serviciilor (cantitativ, dar, mai ales, calitativ), atât de către beneficiarii direcţi (pacienţii şi asiguraţii), cât şi de către profesioniştii şi finanţatorii sistemului, se arată pe site-ul CNAS. Prescripţia electronică facilitează accesul mai rapid şi corect al pacientului la medicaţia necesară, contribuie la prevenirea erorilor şi a fraudei, asigură transparenţă în sistem şi oferă o predictibilitate mai bună a consumului, punându-se astfel la dispoziţia decidenţilor informaţii indispensabile unui management performant, corect şi etic faţă de asigurat. Pentru medici şi farmacişti, reprezintă, de asemenea, un beneficiu, prin faptul că oferă un format standardizat de introducere a datelor şi posibilitatea transmiterii directe a informaţiilor pentru decontare. Contribuţia lunară a asiguratului la fondul ...

continuare →