12 Noiembrie, 2019

MFP propune ca societăţile comerciale de consultanţă fiscală să nu mai achite taxa pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare

Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii un proiect amplu de ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene în cadrul căuia sunt propuse modificări în ceea ce priveşte: - eşalonarea la plată; - consultanţii fiscali; - impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale; - proceduri tranzitorii de stingere a obligaţiilor fiscale; - reducerea arieratelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale; - prorogarea unor termene. În ceea ce priveşte modificările propuse asupra reglementărilor legislative privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală (OG nr. 71/2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 538/2001), cea mai importantă dintre acestea o constituie faptul că societăţile comerciale nu vor mai plăti o taxă în contul Camerei Consultanţilor Fiscali, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, prin abrogarea alineatului 3 al art. 9 din OG nr. 71/2001. Conform legislaţiei în vigoare, în acest moment CCF îşi acoperă cheltuielile din venituri proprii ...

continuare →

O nouă modificare a Codului fiscal în materie de accize începând cu 01 ianuarie 2013

A apărut o nouă modificare a Codului fiscal în materie de accize începând cu 01 ianuarie 2013, România încearcând să evite o amendă de 1.710.000 euro.  * Consideraţii generale. Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, în data de 12 decembrie 2012, a fost făcut public un proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Subliniem faptul că acest act normativ a intrat pe ordinea de zi a Guvernului din 12 decembrie 2012 şi a fost adoptat, conform declaraţiilor formulate de Biroul de presă al Guvernului României. Actul va fi publicat în Monitorul Oficial al României şi îşi produce efecte începând cu 01 ianuarie 2013. Facem menţiunea că un act normativ ar trebui să fie postat pe site-ul Ministerului timp de 30 de zile, conform Legii nr. 52/2003. Observăm că proiectul actului a fost adoptat de Guvern în ziua publicării sale pe site. ...

continuare →

Acte necesare pentru obţinerea autorizaţiei de muncă

În acest articol vă spunem care sunt actele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de muncă, în funcţie de categorii specifice de persoane, precum: lucrători permanenţi, lucrători sezonieri, sportivi, stagiari, lucrători transfrontalieri şi detaşaţi. * Autorizaţia de muncă pentru lucrătorii permanenţi În vederea obţinerii autorizaţiei de muncă pentru lucrătorii permanenţi, angajatorul, persoană juridică din România ori o reprezentanţă, sucursală sau filială a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, va depune la Oficiul Român pentru Imigrări o cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului, însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv al societăţii comerciale sau, după caz, actul de înfiinţare a persoanei juridice, precum şi certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie şi în original; b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte că nu s-au operat cereri de înscriere de menţiuni referitoare la existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru săvârşirea de infracţiuni de ...

continuare →

ANCOM renunţă la tariful de monitorizare pentru anul 2012

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii a anunţat scutirea operatorilor de comunicaţii electronice şi de servicii poştale de la plata tarifului  de monitorizare pentru anul 2012, conform unui comunicat postat pe site-ul instituţiei. Persoanele obligate la plata tarifului de monitorizare sunt specificate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 133/2007. Astfel, furnizorii autorizaţi de reţele publice de comunicaţii electronice, de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de servicii poştale, cu venituri anuale de peste 100.000 de euro sau o cifră de afaceri care depăşeşte această sumă, au obligaţia de a plăti către ANCOM un tarif de monitorizare anual, pe întreaga ...

continuare →

Ai nevoie de autorizaţia sanitar-veterinară? Află cum o poţi obţine şi care sunt actele necesare!

Ce este autorizaţia sanitar-veterinară? Autorizaţia reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei sanitar – veterinare, se arată în Procedura din 13 iunie 2002, aprobată prin Hotărârea 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor. Autorizaţia se emite de către Autoritatea Sanitară Veterinară în a cărei rază teritorială se află sediul social şi/sau sediile secundare unde comerciantul deţine obiective în care se desfăşoară activităţi supuse autorizării sanitar – veterinare, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul Camerei de comerţ şi industrie teritoriale. Cum poţi obţine autorizaţia? Pentru a obţine acest document, trebuie să depui la Biroul unic cererea de înregistrare, în care menţionezi datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, precum şi obiectivul şi activitatea pentru care soliciţi autorizaţia sanitar – veterinară de funcţionare, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN. Autorizarea funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar – veterinar este obligatorie pentru obiectivele – ...

continuare →

Organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

Ministerul finanţelor publice, în calitate de iniţiator, a redactat proiectul unei hotărâri de guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2009.  Aşa cum se precizează în Nota de fundamentare, având în vedere faptul că O.U.G nr.77/2009 a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, este necesară modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009, în sensul adaptării acesteia la conţinutul noilor prevederi din OUG nr. 77/2009. Proiectul de hotărâre a primit avizul din partea Comisie Europene, în conformitate cu procedura prevăzută de Directiva 98/34/CE referitoare la procedura de furnizare de informaţii in domeniul standardelor, ...

continuare →