18 Februarie, 2020

Autorizația de construire/desființare: valabilitate, prelungire, pierderea valabilității

De dată recentă, mai precis în Monitorul Oficial, Partea I nr. 4/06.01.2020 a fost publicat Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) nr. 3454/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009[1] (denumit în continuare Ordinul MLPDA nr. 3454/2019), ordin ce este în vigoare de la 06.01.2020. ...

continuare →

Construcții edificate fără autorizație de construire. Noutăți privind certificatul de atestare

De dată recentă, mai precis în Monitorul Oficial, Partea I nr. 8/08.01.2020 a fost publicată Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (denumită în continuare Legea nr. 7/2020 ), lege ce este în vigoare de la 11.01.2020. ...

continuare →

Construcții ridicate fără autorizație

Materialul de mai jos pune în discuție o chestiune de interes practic, şi anume de când începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de a constata contravențiile şi de a aplica amenzi în cazul construcțiilor ridicate fără autorizație. Tribunalul Gorj a sesizat Înalta Curte de Casație şi Justiţie în vederea obținerii unei hotărâri prealabile prin dezlegarea următoarei chestiuni de drept :“Prevederile art. 26 alin. (1) lit. a), raportate la dispozițiile art. 31, coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot interpreta în sensul că pentru contravențiile constând în executarea totală, fără autorizație de construire, a unei construcții ce cuprinde toate elementele structurale necesare pentru a fi considerată terminată, termenul de prescripție a dreptului de a constata contravențiile și de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 din același act normativ curge de la data la ...

continuare →