16 Iulie, 2019

STUDIU DE CAZ: Regimul juridic al procesului-verbal la terminarea lucrărilor

Prin cererea de chemare în judecată formulată, reclamanta P. R.C. a solicitat instanţei de fond, în contradictoriu cu Primarul Municipiului Baia Mare, anularea procesului-verbal de recepţie la expirarea valabilităţii autorizaţiei de construire... ...

continuare →