18 Ianuarie, 2020

Proiect de lege pentru autorizarea magazinelor mai mari de 400 mp în afara localităților

Senatorii vor dezbate un proiect de lege care prevede ca în localități să fie autorizate, printr-o procedură simplificată, doar magazinele cu suprafață până în 400 de metri pătrați, așa numitele magazine de cartier, iar magazinele mari, supermarket, hypermarket, orice unitate care este mai mare de 400 metri pătrați, să fie deschise doar în perimetrul periurban. ...

continuare →

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Reglementările date prin Legea nr. 50/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 933/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a suferit noi completări şi modificări, prin Legea nr. 148/2016, publicată în Monitorul oficial nr. 534/2016. Iată ce noutăţi sunt de semnalat. În principal, recenta lege tratează despre autorizarea lucrărilor de construcţii speciale, definite ca fiind ”construcţii, amenajări şi instalaţii care se autorizează în condiţiile prevăzute la art. 43 lit. a), respectiv construcţiile, amenajările şi instalaţiile la obiective militare, precum şi cele realizate în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, deţinute cu orice titlu de către acestea”.Pentru acest tip de lucrări este stabilit regimul certificatului de urbanism, obligaţiile autorităţilor abilitate să autorizeze lucrările de construcţii, termenele de aliberare a certificatului de urbanism.Se reglementează de asemenea regimul de autorizare pentru construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi sanitare care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecţie a monumentelor ...

continuare →

Autorizarea antrepozitului de TVA

Ordinul modifică mai multe acte normative, dintre care ne oprim, aici, asupra modificărilor la Normele privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, aprobate prin Ordinul... ...

continuare →