20 Februarie, 2020

CE a aprobat modificările la PNDR propuse de autorităţile române!

Comisia Europeană a aprobat, în data de 4 aprilie 2012, cea de-a şaptea propunere de modificare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Prin această modificare s-a urmărit, în principal, îndeplinirea obiectivului de creştere a absorbţiei fondurilor alocate României din FEADR în perioada 2007-2013. Astfel, una dintre cele mai importante modificări este reprezentată de introducerea Măsurii 215 „Bunăstarea animalelor” pentru sectorul porcine. Pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, nivelul maxim al sprijinului acordat tinerilor fermieri a crescut de la 25.000 la 40.000 euro, iar nivelul minim de formare profesională pentru accesarea măsurii a fost modificat. În cazul Măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, modificările vizează prelungirea datei la care standardele privind nitraţii şi laptele crud devin obligatorii precum şi a datei la care se încheie perioada de graţie pentru cele doua standarde şi stabilirea unei alocări distincte pentru adaptarea la standarde, introducerea sectorului bovine pentru carne ca şi sector prioritar şi diminuarea ...

continuare →

CEDO: autorităţile române au încălcat accesul la justiţie în cazul victimelor unui accident rutier

CEDO a comunicat, în data de 13 martie 2012, hotărârea în cauza Şega c. României (nr. 29022/04), se arată pe site-ul JurisprudenţaCEDO.com. Cererea în speţă a fost iniţiată de către reclamanţii Titus şi Ecaterina Şega, cetăţeni români născuţi în 1925 şi, respectiv, 1935, decedaţi la 12 iunie 2007 şi, respectiv, 25 aprilie 2011. Moştenitorii acestora, Sorin Şega şi Dan Laurenţiu Şega, şi-au exprimat dorinţa să continue cererea părinţilor în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Prezentarea speţei La 25 mai 1990, Titus şi Ecaterina Şega au fost victimele unui accident rutier în timpul unei călătorii în Germania, accident provocat de către un terţ, de asemenea cetăţean român. Automobilul lor a fost distrus integral, iar reclamanţii au suferit răni grave. La 24 mai 1993, printr-o scrisoare recomandată, Titus şi Ecaterina Şega au introdus o acţiune în daune-interese formulată împotriva societăţilor de asigurare a celor două vehicule implicate şi contra celuilalt şofer ...

continuare →