23 Ianuarie, 2018

PROIECT: Interceptările să fie făcute de o autoritate din subordinea Parlamentului

Parlamentarii vor să înființeze o Autoritate Națională a Comunicațiilor, care să se ocupe de toate interceptările, verificările de date și supravegherile dispuse prin mandat judecătoresc, la cererea procurorilor. Autoritatea, condusă de un președinte desemnat pentru 6 ani de plenul celor două Camere, va avea și un Comitet de Suprveghere format din 9 membri din alte instituții și un Consiliu Consultativ format din 5 membri.Președintele Autorității va fi votat de majoritatea din Parlament dintre candidații cu 15 ani vechime juridică, independenți politic, cu bună reputație și probitate civică, dar și cu certificat de acces la informații de o importanță deosebită, conform expunerii de motive a proiectului legislativ.Inițiativa a fost depusă în dezbatere publică la Senat și este argumentată de fapul că vrea să creeze “un echilibru între necesitatea de a lupta împotriva terorismului, a criminalității organizate și a corupției și necesitatea de a asigura respectarea libertăților fundamentale și libertății private a ...

continuare →

Ce salariu aţi avea dacă aţi lucra la Autoritatea de Supraveghere Financiară?

Cel mai mare venit lunar net din cadrul ASF este al preşedintelui instituţiei – echivalentul în lei a 14.000 de euro, iar veniturile lunare nete ale prim-vicepreşedintelui ASF şi vicepreşedinţilor ASF sunt echivalentul în lei a 12.000 de euro informează Autoritatea de Supraveghere Financiară. Salariile lunare nete ale directorilor ASF nu depăşesc echivalentul în lei a 4.000 de euro.Într-un comunicat de presă se precizează că ASF nu este o instituţie bugetară, ci o instituţie de interes public, care se finanţează în principal din cote, tarife şi taxe aplicate entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate. Veniturile ASF nu provin din bani publici, ci se obţin în funcţie de volumul pieţelor (dacă pieţele se contractă, veniturile sunt mai mici şi se reflectă inclusiv în reduceri salariale).Nivelul salariilor angajaţilor din cadrul ASF a fost redus în cursul anului 2013 (prin limitarea exceselor salariale şi a veniturilor nejustificate acordate de către fostele comisii de supraveghere). ...

continuare →

Legislaţie: Hotărârea nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

Hotărârea nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 din 18.06.2013 (M.Of. 363/2013).În vigoare de la 18.06.2013Având în vedere audierea candidaţilor la funcţiile de membri executivi, respectiv membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legale şi cu raportul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, respectiv, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat,în temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 133/2013, cu modificările şi completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. -Se numesc, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de ...

continuare →

UPDATE: Modificările privind membrii conducerii ASF au fost adoptate de Guvern

Guvernul  a hotărât să reducă numărul de membri ai Consiliului de Conducere din Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) la 11 şi să aplice un impozit de 85% pe salariilor acesta. Actul normativ care stabileşte aceste schimbări a foat adoptat în cadrul şedinţei de ieri, 4 iunie 2013, care a avut loc la Palatul Victoria.Ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea OUG nr. 93/2012 privind înființarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară se referă la următoarele măsuri a căror aplicare va determina majorarea veniturilor și reducerea cheltuielilor publice:numărul de membri ai Consiliului de conducere al Autorității de Supraveghere Financiară se reduce de la 17 la 11;Autoritatea de Supraveghere Financiară are obligația de a vira la bugetul de stat o cotă de 80% din excedentul bugetului de venituri și cheltuieli înregistrat la sfârșitul anului;prin excepție de la prevederile Legii nr. 571/2003, se stabilește o cotă de impozit pe venit de ...

continuare →