22 Septembrie, 2019

Legislaţie: HG. nr. 182/2013 privind alocarea unor sume ordonatorilor cu rol de Autoritate de management

Hotărârea Guvernului nr. 182/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile aprilie și mai ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, publicat în Monitorul Oficial nr. 227 din 19 aprilie 2013 (M.Of. 227/2013).În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 și al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. —(1) În scopul asigurării necesarului de finanțare al autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergență – Programul operațional sectorial „Mediu” (POS ...

continuare →

Peste 400.000 mii lei pentru programele operaţionale

Guvernul a aprobat, în cadrul şedinţei susţinute ieri la Palatul Victoria, Hotărârea privind alocarea temporară pentru lunile aprilie şi mai ale anului 2013 a unor sume din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.Potrivit informaţiei de presă publicate pe pagina web a instituţiei, prin acest act normativ, Ministerul Finanţelor Publice alocă temporar suma de 425.120,00 mii lei, în echivalent euro, în scopul asigurării necesarului de finanţare al Autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului de convergenţă:- Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS M);- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE);- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU;- Programul Operaţional Regional (POR).Alocarea temporară este aferentă lunilor aprilie şi mai ale anului 2013, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari.Sursa: Guvernului României ...

continuare →

Legislaţie: HG nr. 73/2013 privind alocarea temporară, pentru luna martie 2013, a unor sume din vărsăminte din privatizare

Hotărârea Guvernului nr. 73/2013 privind alocarea temporară, pentru luna martie 2013, a unor sume din vărsăminte din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 127 din 8.03.2013 (M.Of. 127/2013). În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. – (1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă – Programul operaţional sectorial “Mediu” (POSM), Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POSCCE), Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU), Programul operaţional regional (POR), Programul operaţional “Dezvoltarea capacităţii administrative” (PODCA) şi Programul operaţional “Asistenţă tehnică” (POAT), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii martie 2013, în vederea efectuării plăţilor pentru proiectele finanţate în cadrul programelor operaţionale, ...

continuare →