21 Octombrie, 2019

Control financiar preventiv şi audit – salarizarea în sistemul de învăţământ

Prin Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, a fost aprobată şi metodologia de calcul a drepturilor salariale. Din această lege, publicată în Monitorul oficial nr.323 din 10 mai a.c. (în vigoare de la 13 mai), semnalăm drepturile pentru categoriile menţionate în titlul materialului de faţă. ● Metodologia prevede, prin art.7 alin.(1) că, începând cu data intrării în vigoare a Legii, persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază stabilit potrivit metodologiei de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3. Articolul 3 din metodologie, la care se face trimitere, reglementează modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b la lege: A. ...

continuare →