20 Octombrie, 2019

Legislaţie: Legea nr. 149/2013 pentru modificarea OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale

Legea nr. 149/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 09.05.2013 (M.Of. 257/2013).În vigoare de la 12.05.2013Parlamentul României adoptă prezenta lege.Art. I. -Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, ...

continuare →

Legislaţie: Decizia nr. 3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar

Decizia Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 125 din 7.03.2013 (M.Of. 125/2013). În temeiul prevederilor: - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare; - pct. 2.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009*), ___________ *) Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al ...

continuare →

CE: plăţile POSDRU către România vor fi reluate!

Conform unui comunicat de presă publicat pe pagina de internet a Guvernului României,  reprezentanţii UE au decis deblocarea POS DRU şi reluarea plăţilor către România. Această măsură vine ca urmare a rezultatelor pozitive înregistrate în urma misiunii de audit a Comisiei Europeane organizată în perioada 29 ianuarie – 01 februarie 2013 În acest context, Comisia Europeană va relua plăţile către România în urmatoarele zile, pentru cererile de rambursare transmise în luna decembrie 2012, în valoare de 148 milioane de euro, cu aplicarea corecţiilor financiare temporare de 25% aşa cum a fost agreat cu partea română. Comisia Europeana a suspendat POS DRU la începutul lunii august 2012, în urma deficienţelor identificate de partea comunitară pentru perioada 2009 – 2011. În cursul anului 2013, auditorii Comisiei Europene vor efectua alte două misiuni de verificare pentru POS DRU, în scopul ridicării corecţiilor financiare temporare de 25% aplicate cheltuielilor pe care România le va ...

continuare →

Guvernul trece la verificarea unitară a procedurilor de achiziţii publice în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene

Printr-un memorandum, întocmit de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale şi  aprobat de Primul Ministru în data de 28.07.2011, au fost adoptate noi dispoziţii referitoare la verificarea procedurilor de achiziţii publice. Ca urmare a adoptării acestui document, au fost întocmite liste unitare pentru toate programele operaţionale în vederea verificării procedurilor de achiziţii din cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, respectiv: ● Lista de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, prevăzute de O.U.G.  nr. 34/2006 ; ● Lista de verificare a procedurii de atribuire a contractului de servicii incluse în Anexa 2B a O.U.G. nr. 34/2006. În elaborarea listelor, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a colaborat cu Autorităţile de management ale celor 7 Programe Operaţionale, ţinând, totodată, cont de observaţiile, sugestiile şi recomandările primite de la reprezentanţii ANRMAP, UCVAP, ACP şi Autoritatea de audit. ...

continuare →

Cotizaţii şi tarife pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiari

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a aprobat, prin Hotărârea nr. 237/2011, publicată în Monitorul oficial nr.498 din 13 iulie a.c.,  cotizaţiile şi tarifele pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar. Hotărârea stabileşte: ● cotizaţiile fixe: - pentru auditorii financiari persoane fizice active; - pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive; - pentru persoanele juridice; ● dobânzile de întârziere şi modul de calcul; ● cotizaţiile variabile, calculate  prin aplicarea unor cote – specificate prin Hotărârre – la totalul onorariilor. Cotizaţia variabilă se calculează potrivit prezentei hotărâri pentru onorariile încasate pentru anul 2011 de către auditorii financiari persoane fizice şi juridice. ● modul de calcul al onorariilor totale la care se aplică procentul de calcul pentru cotizaţia variabilă; ● onorariile luate în calcul la stabilirea sumei totale, în vederea calculării cotizaţiei variabile. Membrii Camerei, auditori financiari activi, persoane fizice şi persoane juridice, trebuie să achite în ...

continuare →