18 Ianuarie, 2020

CNA: Prezentatorii şi realizatorii nu au voie să folosească un limbaj injurios

Prezentatorii şi realizatorii programelor de televiziune şi radio au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă, potrivit unei prevederi a unui proiect de Decizie al CNA.Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a adoptat, în şedinţa de joi, cu unanimitate de voturi, un articol dintr-un proiect de modificare şi completare a Codului de reglementare a conţinutului audiovizual.“Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă“, prevede articolul nou propus să fie introdus în Codul audiovizualului.În fapt, acest articol propus a fi introdus în legislaţia audiovizualului modifică articolul 40, alineatul 3 din actualul Cod audiovizual, care este în vigoare.Potrivit art. 40, alin. 3, “Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă”. ...

continuare →

Legislaţie: Decizia CNA nr. 141/2013 pentru modificarea Codului de reglementare a conţinutului audiovizual

Decizia CNA nr. 141/2013 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 179 din 01.04.2013 (M.Of. 179/2013).În vigoare de la 01.04.2013Având în vedere dispoziţiile Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale),întrucât măsurile luate pentru protecţia dezvoltării fizice, mentale şi morale a minorilor trebuie să fie atent corelate cu dreptul fundamental la libertatea de expresie, astfel cum a fost stabilit în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,întrucât limitarea accesului minorilor doar la conţinutul adecvat pentru vârsta lor presupune, pe de o parte, clasificarea conţinutului în funcţie de vârsta copilului şi, pe de altă parte, sisteme tehnice de control parental ...

continuare →