17 Septembrie, 2019

Cum se urmăresc obligaţiile fiscale la succesiuni? Procedura schimbului de informaţii între Fisc, notar şi Cadastru

Articolul 160 alin. (2) din Codul de procedură fiscală stabilește că „ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, notarul public are obligaţia de a solicita organului fiscal central şi organului fiscal local, certificatul de atestare fiscală... ...

continuare →

Certificatul de atestare fiscală la dezbaterea unei succesiuni

Reglementarea, în temeiul Codului de procedură fiscală, se regăseşte, între alte cazuri, în Ordinul preşedintelului ANAF nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora ...

continuare →

Ce reţinem din modificările la certificatul de atestare fiscală?

În Monitorul Oficial nr. 0185 din 03.04.2013 a fost publicat OMFP nr. 393/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.Ordinul nu aduce modificări semnificative în procedura obţinerii certificatului de atestare fiscală, însă introduce o noutate absolută, respectiv certificatul de atestare fiscală poate fi solicitat şi obţinut de orice terţ ce deţine părţi sociale la o societate comercială.Modificarea principală a cadrului normativ constă în a reglementa modul în care orice deţinător de părţi sociale poate să solicite un certificat de atestare fiscală, din care să rezulte situaţia datoriilor la buget ale societăţii la care deţine părţi sociale.Conform ordinului, autoritatea fiscală are dreptul să verifice dacă solicitantul este deţinător de părţi sociale şi este îndreptăţit să poată solicita şi să obţină un ...

continuare →