21 Februarie, 2020

Actele de control ale inspecţiei muncii şi căile de atac

În urma unui control efectuat la o organizaţie publică, inspectorii de muncă au încheiat proces-verbal de control şi proces-verbal de contravenţie. Organizaţia controlată a înaintat o acţiune în instanţă având ca obiect soluţionarea plângerii contravenţionale formulate împotriva celor două procese-verbale.Ulterior, în faza de recurs, a fost admisă sesizarea Curţii Constituţionale, petenta apreciind, între altele, că existenţa unor căi diferite de contestare a actelor aceleiaşi autorităţi emitente ar putea conduce la soluţii diferite din partea instanţelor judecătoreşti.Petenta a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii. Procesul-verbal de control şi procesul-verbal de constatare a contravenţieiÎn motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea a susţinut, în esenţă, că procesul-verbal de control întocmit de inspectorii de muncă este un act pregătitor care prin el însuşi nu produce efecte juridice, ci are doar rolul de a preceda procesul-verbal de constatare a ...

continuare →