15 Noiembrie, 2019

Asociația DeveLAWp în parteneriat cu Societatea civilă de avocați Enăchescu & Asociații organizează evenimentul Let’s be Interns!

Asociația DeveLAWp în parteneriat cu Societatea civilă de avocați Enăchescu & Asociații organizează evenimentul Let’s be Interns! dedicat tinerilor studenți din cadrul facultăților de drept și comunicare, cu vârste cuprinse între 18-25 de ani interesați de dezvoltarea lor profesională.Evenimentul, în cadrul căruia Indaco Systems este partener media, va avea loc în data de 1 august 2014 începând cu ora 10.00 la sediul Societății civile de avocați Enăchescu & Asociații. Let’s be Interns! este structurat sub forma unui open house și își propune să atragă un număr cât mai mare de studenți, pe care să îi informeze cu privire la posibilitatea de a parcurge un internship în interiorul acestei societăți și ulterior să le ofere un internship în cadrul Societății civile de avocați Enăchescu & Asociații.Modalitate de înscrierePentru a putea participa la Open House, studenții trebuie să se înscrie printr-un formular online, de unde vor fi selectați în limita a 30 ...

continuare →

Asociaţii şi fundaţii: modificări de procedură

Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă a modificat şi unele legi speciale, dintre care ne vom referi – în cele ce urmează – la modificările aduse Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Aceste dispoziţii ale Legii nr. 76/2012 intră în vigoare la 1 septembrie a.c. Înfiinţarea asociaţiilor şi fundaţiilor Dispoziţiile actului normativ referitoare la înfiinţarea asociaţiilor fără scop lucrativ – aşa cum vor fi  redenumite acestea, cu o sintagmă generică –, asociaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor aferente necesare, judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. În cadrul acestei proceduri de verificare a legalităţii, judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică respectarea legalităţii privind ...

continuare →

S-a publicat metodologia de lucru şi de autorizare a asociaţiilor şi fundaţiilor referitoare la procedura de adopţie

În Monitorul Oficial 218 din 2 aprilie 2012 s-a publicat Hotărârea 233 din 27 martie 2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora. Prin organisme private se înţelege asociaţiile, fundaţiile, federaţiile, precum şi filialele acestora, înfiinţate în condiţiile legii. Hotărârea reglementează metodologia de autorizare a organismelor private române să desfăşoare servicii şi activităţi în domeniul adopţiei interne, precum şi serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de acestea în cadrul procedurii adopţiei interne. În ceea ce priveşte autorizarea organismelor private, aceasta se realizează de către Oficiul Român pentru Adopţii şi se acordă pentru o perioadă de un an de la data emiterii ei, specificându-se serviciile şi activităţile pe care organismul privat le poate desfăşura. Condiţii de autorizare a organismelor private Asociaţiile, fundaţiile sau federaţiile care solicită autorizarea pentru desfăşurarea serviciilor şi activităţilor ...

continuare →