20 Martie, 2019

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

Pe site-ul Senatului, în rubrica “Propuneri legislative aflate în consultare publică”, este publicată o iniţiativă legislativă pentru completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Potrivit expunerii de motive, în conformitate cu dispoziţiile art.16 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, proprietarii, membri ai asociaţiei de locatari, au obligaţia să ia măsuri pentru consolidarea sau modernizarea, pentru reabilitarea termică şi eficientizarea energetică a clădirii în care locuiesc. În acest scop, la nivelul asociaţiei, în adunarea generală, se aprobă constituirea fondului de reparaţii, care se alimentează în avans, în tranşe lunare egale, prevăzute în lista de plată a cheltuielilor asociaţiei. Potrivit articolului 45, banii se depun în conturi bancare şi sunt folosiţi pentru plăţile pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune.  Potrivit legislaţiei fiscale în vigoare, sumele aflate în conturile asociaţiei pot fi afectate de eventualele popriri dispuse de organele fiscale sau de ...

continuare →