21 Ianuarie, 2020

Noi măsuri pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, din această săptămână

Prin modificările aduse la Legea nr. 448/2006, Guvernul îşi propune să aplice măsuri suplimentare pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Modificările şi completările la lege au fost aprobate prin Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 19 iulie 2018. S-a pornit de la definirea expresă a măsurilor de protecţie, stabilite de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cuprinse în programul individual de reabilitare și integrare socială.Se includ aici programe de tip: asistent personal, asistent personal profesionist, servicii sociale la domiciliu sau centre de zi sau rezidențiale. Măsuri care vizează direct persoanele cu handicapLegitimația acordată persoanelor cu handicap, eliberată de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, costurile fiind suportate din bugetele acestora. Legitimaţia este valabilă și recunoscută pe întreg teritoriul țării.Îngrijirea și protecția persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat se asigură de către asistentul personal profesionist, altul ...

continuare →

Cum devin consultant fiscal?

Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, persoanele fizice trebuie să promoveze un examen care se organizează de Camera Consultanților Fiscali în bază unui regulament aprobat de Consiliul Superior... ...

continuare →

Concurs pentru 16 posturi vacante de magistrat asistent la ÎCCJ

Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat organizarea unui concurs pentru ocuparea a 16 posturi vacante de magistrat asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Acesta va fi susţinut la Bucureşti, în data de 2 februarie 2014, cele 16 posturi vacante de magistrat asistent constând din 2 posturi vacante la Secţia a II-a civilă şi 14 posturi vacante la Secţia penală.Potrivit documentului oficial, înscrierea candidaţilor la concurs se face la Consiliul Superior al Magistraturii, Direcţia Resurse Umane şi Organizare, din Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6, în perioada 29 noiembrie – 16 decembrie 2013, de unde se pot obţine Regulamentul, tematica şi bibliografia concursului, precum şi relaţii privind actele necesare pentru înscriere.Taxa de înscriere la concurs este de 400 RON şi se achită la Direcţia Economică şi Administrativ din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii.La concurs se pot înscrie absolvenţii facultăţilor de drept care îndeplinesc condiţiile ...

continuare →