17 Noiembrie, 2019

Despre autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor

În Monitorul Oficial Partea I nr. 631 din 03/09/2012 au fost publicate Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor. Actul normativ a intrat în vigoare ieri, 3 septembrie. Prezentele norme stabilesc condiţiile şi documentele în baza cărora Comisia de Supraveghere a Asigurărilor acordă asigurătorilor autorizaţia de desfăşurare a activităţii de asigurare şi aprobă acţionarii fondatori, acţionarii semnificativi direcţi şi/sau indirecţi, potenţialii achizitori şi persoanele semnificative ale asigurătorilor. Potrivit actului normativ, procesul de autorizare a asigurătorilor de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cuprinde două etape, şi anume avizarea prealabilă în vederea înregistrării ca asigurător la oficiul registrului comerţului şi autorizarea funcţionării ca asigurător. Informaţii privind autorizarea asigurătorilor Conform normelor CSA, denumirea unui asigurător trebuie să conţină sintagmele “asigurări”, “asigurări-reasigurări”, după caz, sau derivate ale acestora, în limba română ori într-o limbă de largă circulaţie. În ceea ce priveşte obiectul de activitate al asigurătorilor, acesta trebuie să ...

continuare →

Care este procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări?

În Monitorul Oficial 367 din 30 mai 2012 a fost publicată Norma din 23 mai 2012 privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări. Această normă are ca obiect reglementarea modului de soluţionare a petiţiilor privind activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări. Potrivit actului normativ, petiţia poate fi înţeleasă ca cererea, reclamaţia, sesizarea formulată în scris ori prin poşta electronică, prin intermediul căreia un asigurat/păgubit îşi exprimă nemulţumirea sau insatisfacţia cu privire la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are ca atribuţii să primească şi să răspundă la toate petiţiile privind activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări, se mai arată în actul normativ. Obligaţii ale asiguratorilor în ceea ce priveşte soluţionarea petiţiilor În primul rând, asiguratorii trebuie să deţină proceduri scrise de primire şi soluţionare a petiţiilor atât la sediul central al asigurătorului, cât şi la sediile teritoriale ale ...

continuare →