20 Septembrie, 2019

Biletele de tratament balnear: valoare, procedură şi criterii de acordare a acestora

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) împreună cu casele sectoriale de pensii – Casa de pensii Sectorială de Pensii a Ministerului Apărării Naționale, Casa de pensii Sectorială a Ministerului Administrației și Internelor, Casa de pensii sectorială a Serviciului Român de Informații – au emis un ordin comun privind:- criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul administrat de Ministerul Muncii, Familiei, protecției Sociale și persoanelor Vârstnice; - atribuțiile Casei Naționale de Pensii Publice, ale caselor teritoriale;- și prețul maxim pe bilet.Acesta a fost publicat pe site-ul CNPP ieri, 10 aprilie 2013, data de la care a intrat în vigoare.* Care este valoare biletelor?Valoarea biletului de tratament nu poate depăși 1.550 lei pentru unitățile clasificate la categoria 2 stele, respectiv 1.604 lei pentru cele din categoria 3 stele.* Cum se obţin biletele de tratament balnear?Asigurații sistemului de pensii, pensionarii și beneficiarii prevederilor legilor speciale care reglementează dreptul la bilet de tratament ...

continuare →

CASMB: Cabinetele stomatologice nu mai acordă servicii gratuite persoanelor asigurate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a sistat alocarea de fonduri aferente lunii aprilie acestui an pentru serviciile stomatologice decontate sau  acordate gratuit anumitor categorii de asiguraţi, precum copiii cu vârsta până în 18 ani şi beneficiarii legilor speciale.Această măsură a fost sesizată la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (CASMB), care a anunţat recent că se află în imposibilitatea de a încheia acte adiţionale pentru luna în curs, prin care să se menţină acordarea consultaţiilor gratuite categoriilor defavorizate şi copiilor. Hotărârea a venit pe fondul nealocării de către CNAS a fondurilor necesare.Totodată, CASMB a declarat că procesul de contractare pentru acest tip de asistenţă va fi suspendat până la sfârşitul anului, până la primirea unor precizări suplimentare din partea CNAS.“Având în vedere faptul că, prin adresa CNAS nr. DB2856/29.03.2013, înregistrată la CASMB cu nr. 18459/29.03.2013 nu s-au alocat fonduri aferente lunii aprilie 2013 pentru «Asistenţa medicală stomatologică ...

continuare →

A fost publicat în Monitorul Oficial actul normativ privind coplata. Cine este scutit?

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 166 (M.Of. 166/2013) din 28 martie 2013 a fost publicat un singur act normativ, de o importanţă majoră, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014.Menţionăm că în cadrul acestui act normativ se află şi prevederile referitoare la coplată. Redăm, în continuare, un extras din cadrul H.G. nr. 117/2013 privind acest subiect:„Art. 74. — (1) Spitalele încasează de la asigurați suma corespunzătoare coplății, astfel:a) pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secțiile/compartimentele cu paturi din unitățile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale în vigoare și aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate;b) pentru serviciile medicale spitalicești, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază și în pachetul de servicii ce se acordă persoanelor care se ...

continuare →