6 Decembrie, 2019

Cum obţinem cardul duplicat de sănătate?

Din 30 martie 2015, au intrat în vigoare o serie de reguli privind obţinerea duplicatului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, emis în cazul pierderii, furtului sau deteriorării originalului, modificării datelor personale sau în alte situaţii justificate ...

continuare →

Ajutorul de deces: cum se acordă, ce acte sunt necesare şi care este valoarea lui?

Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se afla în întreţinerea titularului la data decesului.* BeneficiariPotrivit reglementărilor din Legea pensiilor nr. 263/2010 (art. 125-130), în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:a) soţul supravieţuitor;b) copilul;c) părintele;d) tutorele;e) curatorul;f) moştenitorul.Sursa foto: Lege5.ro ATENŢIE! În lipsa solicitării din partea persoanelor menţionate mai sus ajutorul de deces se achită celui care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.În sensul legii, membru de familie aflat în întreţinerea titularului poate fi:a) soţul/soţia;b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ...

continuare →