20 Ianuarie, 2020

ASF schimbă norma pentru distribuitorii de asigurări. Diploma de BAC nu va mai fi necesară

Autoritatea pentru Supraveghere Financiară a publicat în dezbatere un proiect de modificare a Normei nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, care prevede ca diploma de bacalaureat să nu mai fie necesară pentru desfășurarea de activități de sitribuție, fiind înlocuită cu diploma de absolvire a studiilor liceale.ASF argumentează că activitatea de distribuție trebuie să fie analizată pentru fiecare situație în parte, lăsându-le însă libertatea de a presta servicii și celor care “au părăsit sistemul de educaţie iniţială fără şcolarizarea de bază sau alte calificări şi care doresc să obţină aceste competențe într-o etapă ulterioară a vieţii”. Practic, cu diploma de absolvire, persoanele care doresc să devină distribuitori de asigurări se pot înscrie, ulterior, și la o școală postliceală, și la examenul de bacalaureat, daca au nevoie.Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:Art. I.–Norma Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1089 și 1089 bis din ...

continuare →