24 Ianuarie, 2020

Cum se recuperează prestaţiile sociale încasate necuvenit?

LegeStart a semnalat, aici, proiectul de ordin comun MFP/Ministerul Muncii prin care MFP urmează să preia executarea silită pentru sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale. Vă propunem să vedem şi care este regimul unor asemenea sume încasate necuvenit. Reglementările se regăsesc în dispoziţiile finale din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, dispoziţii care au fost modificate recent, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2017, cu aplicare de la 1 ianuarie anul acesta. • În cazul sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, casele teritoriale de pensii emit decizii de recuperare, prin care se stabilește în sarcina beneficiarilor obligația de restituire a acestor sume.Recuperarea se prescrie în termenul general de prescripție de 3 ani.Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale constituie titlu executoriu.• În cazul ajutorului de deces plătit ...

continuare →

Corecţii şi clarificări privind contribuţiile sociale

Actul normativ analizat astăzi, OUG nr. 15/2018 publicat în Monitorul Oficial nr. 225 din 13 martie 2018, se încadrează în aceeași categorie de corecție a unor efecte aduse de reglementările anterioare pentru asigurările sociale.În perioada în care beneficiază de indemnizaţia pentru creșterea copilului, persoana îndreptăţită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), în condiţiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizaţia prevăzută mai sus constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare. La stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului.Persoana singură beneficiară de ajutor social, precum şi persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social au calitatea de asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile ...

continuare →