23 Ianuarie, 2020

S-au aprobat criteriile de alocare a fondului de redistribuire pe casele de asigurări de sănătate

Prin Ordinul 1276 din 26 august 2011, publicat în Monitorul Oficial 623 din 1 septembrie 2011, s-au aprobat criteriile de alocare a fondului de redistribuire pe casele de asigurări de sănătate. Ce este fondul de redistribuire ? Fondul de redistribuire se utilizează pentru echilibrarea bugetelor caselor de asigurări de sănătate. El se constituie în cota de 98% din cota de 37% rămasă în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate după deducerea cotei de 60%, repartizată caselor de asigurări de sănătate proporţional cu veniturile realizate la nivel teritorial şi a cotei de 3% pentru cheltuieli de administrare, funcţionare şi capital ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi caselor de asigurări de sănătate. Care este rolul criteriilor de alocare pe case de asigurări de sănătate ? Criteriile de alocare pe case de asigurări de sănătate urmăresc accesul echitabil al asiguratului la servicii de sănătate, prin egalizarea puterii de cumpărare a ...

continuare →