15 Septembrie, 2019

Contribuţiile la Fondul naţional unic de asigurări de sănătate

Subiectul a declanşat reacţiile cunoscute în legătură cu situaţile la pensionari. Regimul contribuţiilor a declanşat, însă, şi alte critici de neconstituţionalitate asupra prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. ● Contribuţie sau impozit fiscal? Potrivit art. 257 alin.2 litera b), contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupraveniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit; dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar. În legătură cu aceste dispoziţii ale legii a fost ridicată o excepţie de neconstituţionalitate cu ocazia soluţionării unei cauze în contencios administrativ şi fiscal la Curtea de Apel Cluj. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia a susţinut, în esenţă, că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât ...

continuare →

Contribuţii pentru concedii şi asigurări de sănătate

Materia este reglementată de Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. ■ Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii, destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, este de 0,85%, aplicată: - la fondul de salarii sau, după caz, - la drepturile reprezentând indemnizaţie de şomaj, - asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori - asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat de persoanele care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006. Contribuţia se achită la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Dreptul la concediile şi indemnizaţiile din sistemul asigurărilor sociale de ...

continuare →