19 Februarie, 2020

Medicii ar putea fi obligaţi să-şi facă asigurare de malpraxis

În curând medicii ar putea fi obligaţi să-şi facă poliţă de asigurare pentru malpraxis, Ministerul Sănătăţii lucrând la un proiect de lege în acest sens. Potrivit reprezentantului MS, Petru Melinte, citat de Agenţia Agerpres, prin acest proiect de lege s-ar reglementa şi introducerea negocierii în cazul producerii unei erori medicale – doctorii vor fi nevoiţi să poarte o negociere cu pacientul şi asiguratorul, înainte de a apela la un mediator sau de a recurge la instanţă.“Devine obligatorie asigurarea atât a medicilor, cât şi a întregului personal medical care este implicat în furnizarea serviciilor de sănătate. La ora aceasta, poliţele de asigurare sunt foarte ieftine ca medie, dar variază de la câţiva euro la câteva sute de euro. Evident că în momentul în care va fi introdusă obligativitatea despăgubirilor civile, asiguratorii vor creşte valoarea poliţelor. Noi sperăm ca prin concurenţă lucrurile să nu ducă chiar la ceva nesustenabil (…) poliţele să ...

continuare →

Au fost modificate procentele contribuţiilor la fondul de risc şi accident!

În Monitorul Oficial nr. 275 din 16 mai 2013 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 225/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008.Actul normativ analizat astăzi modifică contribuția datorată de angajator pentru fondul de risc şi accident. Noile procente se aplică începând cu data de 01.06.2013 și vor fi aplicate la calculul impozitelor și taxelor datorate pentru plata salariilor începând cu luna iunie 2013.În esență, legiuitorul a analizat frecvența accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, aferente activității din economia națională, urmărind clasificația CAEN, pentru anii 2009 – 2011 și a stabilit nivelul procentului contribuției la fondul de accident și boli profesionale, în funcție de această frecvență.În Anexa nr. 2 din HG nr. 225/2013 identificăm noile procente datorate la fondul de accident, corespunzător codului CAEN.Sursa foto: Lege5.roCa și imagine de ansamblu, am observat ...

continuare →

Ce modificări a adus noul salariu minim pe economie?

După cum bine ştim, anul 2013 a început cu numeroase şi controversate schimbări la nivelul legislaţiei. Una dintre ele este cea legată de modificarea salariului minim pe economie, în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 23/2013, modificare de la 700 la 750 lei şi începând cu 01.07.2013, de la 750 lei la 800 lei.Sursa foto: Lege5.roO dată cu această modificare, conexiunile cu cuantumul salariului minim au suferit o serie de majorări. Acestea sunt:1. Primul impact a fost necesitatea întocmirii deciziei de modificare a salariului minim, conform Hotărârii de Guvern, raportată la norma de lucru a fiecărui salariat.Deși Hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 22 ianuarie 2013, termenul limită până la care ar fi trebuit să se facă înregistrarea în revisal a modificării salariului minim a fost 27 februarie 2013 .2. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale care reprezintă, de altfel, o asigurare de persoane ...

continuare →

Cum se eliberează Cardul European de Sănătate?

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) este documentul care conferă titularului dreptul de a beneficia de asistența medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Cardul european se eliberează asiguratului numai în situația deplasării acestuia pentru ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, putând fi utilizat de către asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul Uniunii Europene. Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni. În vederea eliberării cardului, persoana asigurată va depune la casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență o cerere și documente care să ateste calitatea de asigurat. CERERE-TIP pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate Către Casa de Asigurări de ...

continuare →

Formulare noi de constatare amiabilă de accident

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a afişat astăzi, 9 octombrie 2012, pe pagina web proprie, ordinul nr. 17/2012 pentru modificarea Normelor privind utilizarea formularului “Constatare amiabilă de accident”. Ordinul nr. 17/2012 pentru modificarea Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2008,  a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, partea I, nr. 693 din 09.10.2012. În cadrul primului articol din ordinul CSA nr.17/2012 se prevede modificarea şi înlocuirea anexelor 1 şi 2 cu referire la Normele privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 24/12/2008. Totodată, se mai prevede ca asiguratorii și direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor să garanteze şi urmărească ducerea la îndeplinire a prevederilor noului ordin CSA. Ordinul ...

continuare →