19 Ianuarie, 2020

Accesul la documente aflate în arhive (partea a III-a)

Citeşte aici partea a I-a şi partea a II-a Continuăm prezentarea unor situaţiii practice, astfel cum au fost aduse în faţa instanţelor, pentru aplicarea dispoziţiilor din Legea arhivelor naţionale nr. 16/1996.De reţinut că speţele de mai jos trebuie considerate la momentul judecării cauzei, respectiv în raport de dispoziţiile legale în vigoare la acel moment.Mai precizăm că, din deciziile pe care le prezentăm am selectat numai aspectele ce ţin de accesul la documente din arhive. De asemenea, am preferat să păstrăm grafia din decizii, astfel cum au fost preluate de LegeStart. Pârâta are calitate procesuală întrucât este încă deţinătoare de arhivăCurtea de Apel – Secția civilădrepturi băneștiSECȚIA A VII-A CIVILĂ ȘI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALEDECIZIE Nr. 5730RȘedința publică de la 19 octombrie 2009 Pe rol fiind, soluționarea recursului formulat de către recurenta S.C. S. N. III J., împotriva sentinței civile […], pronunțate de Tribunalul Călărași – Secția Civilă, în ...

continuare →

Se va înfiinţa o comisie pentru inventarierea şi predarea arhivei DGPA-ului

A fost lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre al Ministerului Justiţiei care prevede înfiinţarea unei comisii pentru inventarierea şi predarea arhivei fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie (DGPA).Arhiva DGPA-ului va fi predată Arhivelor Naţionale.Atribuţiile principale ale comisiei sunt următoarele:- să preia din custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor arhiva DGPA-ului;- să inventarieze arhiva DGPA-ului;- să propună structurii de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei clasificarea, declasificarea sau schimbarea nivelului de secretizare a documentelor inventariate;- să predea dosarele de personal identificate în arhivă către Direcţia Resurse Umane din cadrul Ministerului Justiţiei;- să predea către Arhivele Naţionale celelalte documente, în vederea păstrării lor ca documente cu valoare istorică sau în vederea distrugerii acestora, conform dispoziţiilor legale.Alte preczări din propunerea de act normativ:- Documentele din arhiva DGPA-ului nu vor fi puse la dispoziţia niciunei persoane fizice sau juridice (în afara celor însărcinate special) în timpul desfăşurării activităţii comisiei;- Documentele arhivei nu vor ...

continuare →