22 Februarie, 2020

Arestarea preventivă – temei al concedierii

În analiză acestui caz de concediere trebuie avute în vedere dispozițiile Codului de procedura penală privind arestarea preventivă sau arestarea la domiciliu. Această măsură poate fi dispusă în situația în care sunt probe sau indicii temeinice că cel în cauză a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală ...

continuare →

Ai fost arestat pe teritoriul UE? Ai dreptul la informare în cadrul procedurilor penale!

Actul normativ prin care se asigură dreptul la informare al învinuiților în cadrul procedurilor penale pe întreg teritoriul Uniunii Europene a fost publicat în Jurnalul Oficial – publicația oficială pentru legislația UE. Acest act normativ garantează că, oricărei persoane arestate sau care face obiectul unui mandat european de arestare în orice stat membru al UE, i se pune la dispoziție o notă privind drepturile sale fundamentale în cadrul procedurilor penale. Astfel, persoanele arestate au dreptul: * de a păstra tăcerea; * de a beneficia de asistență din partea unui avocat; * de a fi informate cu privire la capetele acuzării; * la interpretare și traducere în orice limbă pentru persoanele care nu înțeleg limba în care se desfășoară procedura; * de a fi aduse cu promptitudine în fața unei instanțe după arestare; * de a informa o altă persoană în legătură cu arestarea sau reținerea. Statele membre ale UE au ...

continuare →