20 Ianuarie, 2020

Verificarea aptitudinilor profesionale la angajare

Verificarea aptitudinilor profesionale se poate realiza fie înainte de încheierea contractului individual de muncă (art. 29, Codul Muncii) fie după încheierea contractului individual de muncă (art. 31, Codul Muncii). Modalităţi de verificare a aptitudinilor profesionale înainte de încheierea contractului individual de muncă Modalităţile în care urmează să se realizeze verificarea aptitudinilor profesionale sunt stabilite, în măsura în care legea nu dispune altfel, în: * contractul colectiv de muncă aplicabil; * statutul de personal – profesional sau disciplinar; * regulamentul intern. Pentru verificarea aptitudinilor profesionale angjatorul poate solicita, sub orice formă persoanei care solicită angajarea, informaţii care să îl ajute în aprecierea capacităţii de a ocupa postul respectiv, precum şi a aptitudinilor profesionale. Angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foştii săi angajatori numai cu aducerea în prealabil la cunoştinţa acestuia a acestei intenţii şi numai cu privire la: * activităţile îndeplinite; * durata angajării. ...

continuare →