17 Ianuarie, 2020

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019

Actul normativ analizat astăzi, respectiv Ordinul ANAF nr. 3194/2019 reglementează modul de comunicare al informațiilor deținute de ANAF către instituții financiare nebancare, în sensul respectării datelor cu caracter personal. Procedura de astăzi impune respectarea de către ambele entități a Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal. ...

continuare →

Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 734 din 28.11.2013 (M.Of. 734/2013).În vigoare de la 28.11.2013În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 340 alin. (2) şi art. 341 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. -(1) Se aprobă Cadrul naţional al calificărilor, denumit în continuare CNC, prevăzut în anexa nr. 1.(2) CNC stabileşte 8 niveluri de calificare care pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională din România şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.Art. 2. -Se aprobă corespondenţa dintre nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul ...

continuare →