27 Ianuarie, 2020

Legislaţie: Ordinul MS nr. 199/2013 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 199/2013 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor unităţilor sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 120 din 04.03.2013 (M.Of. 120/2013). Intrat în vigoare la: 04.03.2013 Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS nr. E.N. 1.784 din 2013, având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Art. 1. - Se aprobă Metodologia de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investiţiilor unităţilor sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. ...

continuare →