23 August, 2019

Anularea înregistrării în scop de TVA

Materialul de mai jos semnalează o decizie a CCR care pune în discuţie dispoziţiile din Codul fiscal privind refuzul ANAF de înregistrare a unei firme în scop de TVA şi căile legale de atac. Decizia nr. 567/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 311 din 22 aprilie 2019. CCR a fost sesizată cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 316 alin. (9) și alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, excepție ridicată într-o cauză având ca obiect soluționarea unei cereri prin care se solicită anularea unui act administrativ emis în temeiul Legii nr. 227/2015, respectiv a unei decizii privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Motivarea excepției de neconstituționalitateAutoarea acesteia susține, în esență, că prevederile criticate sunt contrare dispozițiilor art. 1 alin. (4) din Constituție, deoarece în cuprinsul acestora se face trimitere directă la criterii și la termene stabilite (sau care vor fi stabilite) prin ordin al ...

continuare →

Anularea concedierii (II)

Am prezentat, recent, situaţia în care instanţa a decis repunerea angajatului în situaţia anterioară concedierii, cu nemulţumirile angajatorului faţă de o pretinsă favorizare a angajatului ... ...

continuare →

Anularea concedierii (I)

Chestiunea adusă în dezbatere la CCR rezidă în a şti dacă angajatorul este defavorizat, faţă de angajat, în situaţia în care instanţa decide anularea concedierii şi repunerea angajatului în situaţia ... ...

continuare →

Procedura de acordare a amnistiei fiscale în cazul vânzătorilor de imobile – persoane fizice, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 271 de astăzi, 28 martie 2018, s-a publicat OpANAF nr. 883/2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale.Legea nr. 29/2018 a acordat amnistie fiscală în cazul:persoanelor fizice ce au realizat vânzări de imobile în calitate de persoană fizică și care au achitat impozitul pe venitul din cedarea proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;persoanelor fizice ce au realizat venituri din producția agricolă, au realizat activități de transformare a producției agricole sau au prestat servicii manuale în zona activităților agricole și au depășit plafonul de înregistrare în scopuri de TVA, iar acestea nu s-au înregistrat în scopuri de TVA, aceste persoane nu vor fi obligate să achite diferențele de TVA și diferențele la cheltuielile accesorii.OpANAF nr. 883/2018 aprobă:procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale reprezentând impozit pe ...

continuare →