21 Noiembrie, 2019

Anularea înregistrării în scop de TVA

Materialul de mai jos semnalează o decizie a CCR care pune în discuţie dispoziţiile din Codul fiscal privind refuzul ANAF de înregistrare a unei firme în scop de TVA şi căile legale de atac. Decizia nr. 567/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 311 din 22 aprilie 2019. CCR a fost sesizată cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 316 alin. (9) și alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, excepție ridicată într-o cauză având ca obiect soluționarea unei cereri prin care se solicită anularea unui act administrativ emis în temeiul Legii nr. 227/2015, respectiv a unei decizii privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Motivarea excepției de neconstituționalitateAutoarea acesteia susține, în esență, că prevederile criticate sunt contrare dispozițiilor art. 1 alin. (4) din Constituție, deoarece în cuprinsul acestora se face trimitere directă la criterii și la termene stabilite (sau care vor fi stabilite) prin ordin al ...

continuare →

Anularea concedierii (II)

Am prezentat, recent, situaţia în care instanţa a decis repunerea angajatului în situaţia anterioară concedierii, cu nemulţumirile angajatorului faţă de o pretinsă favorizare a angajatului ... ...

continuare →

Anularea concedierii (I)

Chestiunea adusă în dezbatere la CCR rezidă în a şti dacă angajatorul este defavorizat, faţă de angajat, în situaţia în care instanţa decide anularea concedierii şi repunerea angajatului în situaţia ... ...

continuare →