Guvernul a promis reducerea sau anularea penalităţilor de întârziere pentru obligaţii fiscale datorate la 31 august 2011. CNAS dă explicaţii!

Președintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a aprobat, recent, Ordinul nr. 894/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Ordinul preşedintelului CNAS a fost publicat în Monitorul oficial nr. 787 din 7 noiembrie a.c. Reglementarea se aplică pentru obligaţiile de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi care sunt datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF. Pentru obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor de plată principale restante la data de 31 august 2011 se acordă următoarele facilităţi: ● anularea penalităţilor de întârziere, precum şi anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii de plată principale, dacă obligaţiile de plată principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare ...

continuare →