Guvernul aprobă aministia fiscală a persoanelor obligate nejustificat la plata CASS

Guvernul a aprobat proiectul de lege conform căruia ANAF va emite şi comunica din oficiu decizii de anulare a plății contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), impuse persoanelor fizice care beneficiau de calitatea de asigurat fără obligaţia acestei plăţi. ...

continuare →

Ce drepturi am atunci când călătoresc cu avionul? (I) Refuzul la îmbarcare, anularea zborului şi întârzieri

În acest weekend vă vom prezenta principalele drepturi de care beneficiază orice persoană care alege transportul aerian pentru efectuarea călătoriilor.Persoane cu handicap şi persoane cu mobilitate redusăÎn temeiul legislaţiei UE, persoanele cu handicap şi/sau cu mobilitate redusă sunt protejate împotriva discriminării în cursul rezervării şi îmbarcării. Aceştia au dreptul, de asemenea, la asistenţă în aeroporturi (la plecare, la sosire şi în tranzit) şi la bordul aeronavelor. Pentru a facilita acordarea de asistenţă, se recomandă să trimiteţi o notificare prealabilă referitoare la nevoile dumneavoastră.Refuz la îmbarcareÎn cazul în care pasagerilor li se refuză îmbarcarea, aeronavele trebuie mai întâi să caute voluntari dispuşi să renunţe la rezervările lor în schimbul anumitor beneficii. În plus, operatorul de transport aerian trebuie, de asemenea, să le ofere voluntarilor posibilitatea alegerii între o rambursare integrală şi redirecţionare.Puteţi avea dreptul la o compensaţie cuprinsă între 125 € şi 600 € în funcţie de distanţa zborului şi de ...

continuare →

Condiţiile în care este anulata, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat un comunicat de presă prin care reaminteşte contribuabililor condiţiile în care este anulată, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, aşa cum sunt prevăzute în Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art.153 alin.(9) lit c) sau art.1531 alin.(11) din Codul fiscal, organele fiscale anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal una din următoarele fapte: - infracţiuni de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal; - atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz. În aceste cazuri, anularea înregistrării în scopuri de TVA este valabilă de la data comunicării Deciziei privind anularea, ...

continuare →