21 Noiembrie, 2019

Concurs de bune practici lansat de Comisia UE: ce iniţiativă va fi cea mai favorabilă antreprenoriatului?

Comisia Europeană a lansat, pe 15 februarie, Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene (EEPA) 2013. Premiile recompensează cele mai bune iniţiative publice şi cele mai bune parteneriate public-privat care promovează dezvoltarea întreprinderilor şi antreprenoriatul. Anul acesta, a fost adăugată o nouă categorie care premiază proiecte reuşite ce contribuie la economia verde. Antreprenoriatul este cel mai puternic motor de creştere economică şi de creare de locuri de muncă. Pentru a afla care este iniţiativa europeană cea mai creativă şi mai de succes în sprijinirea înfiinţării de întreprinderi şi în crearea de noi locuri de muncă, a fost lansată ediţia 2013 a concursului cu premiile EEPA. În motivarea Comisiei se aduce drept argument potenţialul de care dispun IMM-urile în ce priveşte crearea de locuri de muncă, şi anume 85% din totalul acestora. Dintre europeni, 37% şi-ar dori să nu aibă alt şef decât propria persoană. Tinerii sunt atraşi încă şi mai mult de ...

continuare →

Consultare publică: Planul de Acţiune privind sprijinirea antreprenoriatului la nivelul Uniunii Europene

Comisia Europeană doreşte să elaboreze un Plan de Acţiune european pro-antreprenorial prin care să abordeze acele domenii în care potenţialul antreprenorial poate fi pus în valoare şi unde blocajele-cheie pot fi depăşite, iar obstacolele din calea activităţii antreprenoriale pot fi eliminate, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA). Comisia Europeană intenţionează să publice Planul de Acţiune în luna octombrie a acestui an. Având în vedere aceste aspecte, Comisia Europeană a lansat o consultare publică, care poate fi accesată, în limba engleză, la adresa: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation/index_en.htm Scopul consultării este acela de a afla punctele de vedere şi opiniile mediului de afaceri şi a tuturor părţilor interesate relevante în special cu privire la: * promovarea spiritului antreprenorial în şcoli şi universităţi * încurajarea antreprenorilor în vederea iniţierii de noi afaceri * sprijinirea antreprenorilor, în special, în primul an de activitate, precum şi a femeilor şi a ...

continuare →

Programul de finanţare nerambursabilă START pentru IMM-uri

Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanţare – START”, este un program de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii. Obiectivul programului îl constituie stimularea înființării de noi întreprinderi, mici și mijlocii, îmbunătățirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. Procedura instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2011 este de 10.000.000 lei, gestionat de Agenție pentru organizarea și desfășurarea de workshopuri de pregătire antreprenorială UNCTAD / EMPRETEC și acordarea de Alocații Financiare Nerambursabile (AFN). Prin implementarea programului în anul 2011 se estimează acordarea ...

continuare →