28 Ianuarie, 2020

O nouă modificare a Codului fiscal în materie de accize începând cu 01 ianuarie 2013

A apărut o nouă modificare a Codului fiscal în materie de accize începând cu 01 ianuarie 2013, România încearcând să evite o amendă de 1.710.000 euro.  * Consideraţii generale. Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, în data de 12 decembrie 2012, a fost făcut public un proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Subliniem faptul că acest act normativ a intrat pe ordinea de zi a Guvernului din 12 decembrie 2012 şi a fost adoptat, conform declaraţiilor formulate de Biroul de presă al Guvernului României. Actul va fi publicat în Monitorul Oficial al României şi îşi produce efecte începând cu 01 ianuarie 2013. Facem menţiunea că un act normativ ar trebui să fie postat pe site-ul Ministerului timp de 30 de zile, conform Legii nr. 52/2003. Observăm că proiectul actului a fost adoptat de Guvern în ziua publicării sale pe site. ...

continuare →

Codul Fiscal ar putea suferi noi modificări privind antrepozitele fiscale

Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Conform Notei de fundamentare anexate proiectului de act normativ, acesta vizează armonizarea legislaţiei naţionale cu prevederile europene în domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile, în vederea respectării angajamentelor asumate de România prin semnarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană. Astfel, va fi permisă autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice. De asemenea, vor fi eliminate restricţiile privind autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor energetice şi produselor din tutun prelucrat. Modificările prevăzute în acest proiect asigură compatibilitatea cu dreptul UE în materia celor două cauze de infringement, creându-se astfel premizele încetării acestor proceduri. Totodată, va fi instituită condiţia de funcţionare a antrepozitelor fiscale destinate exclusiv depozitării produselor accizabile, respectiv volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile aproximate la nivelul unui an calendaristic trebuie să ...

continuare →

Autorizarea antrepozitelor fiscale: reglementări modificate în Codul fiscal

Prin recenta Ordonanţă de urgenţă nr. 68/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 778/2012 au fost modificate şi completate unele acte normative din care, în cele ce urmează,  reţinem atenţia asupra celor pe tema anunţată în titlul materialului. Actul normativ a intrat în vigoare la 19 noiembrie a.c., data publicării în Monitorul oficial. Amendamentele se referă la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 627/2011, cu modificările ulterioare. Potrivit art. 20622 Cod fiscal, un antrepozit fiscal poate funcţiona numai pe baza autorizaţiei valabile, emisă de autoritatea competentă prin Comisia instituită la nivelul MFP pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. Legiuitorul a prevăzut o excepţie, în sensul că autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producţia exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili, alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi micile distilerii, ...

continuare →

România este din nou pe lista statelor membre împotriva cărora CE iniţiază acţiuni de infringement

Prin pachetul lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, Comisia Europeană declanşează acţiuni împotriva statelor membre care nu au respectat întocmai obligaţiile care le revin în temeiul dreptului UE. Aceste decizii, luate în numeroase sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a dreptului UE în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor. În pachetul de acţiuni de infringement din luna octombrie, Comisia cere României să îşi modifice legislaţia referitoare la antrepozitele fiscale. În comunicatul de presă din 24 octombrie se arată că CE a solicitat în mod oficial României să îşi modifice legislaţia privind autorizarea antrepozitelor fiscale. Produsele accizabile sunt în general fabricate, şi pot fi ulterior depozitate în regim suspensiv de accize, în antrepozite fiscale. Aceasta înseamnă că ele pot fi deplasate în regim suspensiv de accize de la un antrepozit situat într-un stat membru la un antrepozit situat în alt stat membru. Antrepozitele fiscale autorizate includ, de exemplu, rafinăriile, distileriile, instalaţiile şi ...

continuare →

Modificări la regimul antrepozitelor fiscale

Între alte modificări şi completări la Codul fiscal, proiectul de ordonanţă de Guvern iniţiat de MFP vizează şi Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale”, din care atragem atenţia asupra amendamentelor propuse asupra antrepozitelor fiscale. Reamintim, proiectul de act normativ prevede modificarea Codului fiscal, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, precum şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. ● Autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producţia de vinuri realizată de către contribuabili alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi a micilor distilerii. Aşa cum se reaminteşte în Nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă, autorizarea în cauză se realizează prin Comisia instituită la nivelul Ministerului Finanţelor Publice. Datorită numărului ridicat de documentaţii pentru autorizare, perioada de soluţionare a cererilor de autorizare poate depăşi termenul prevăzut de lege. În aceste condiţii, se prevede autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producţia exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili alţii ...

continuare →