20 Noiembrie, 2019

Noutăţi privind avansarea în cariera didactică din învățământul superior şi educația antepreșcolară

De asemenea, actul normativ prevede ca personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control să fie degrevat de norma didactică. Elemente de noutate sunt și în cazul învățământului antepreșcolar (creșe și grădinițe pentru copiii cu vârsta sub 3 ani)... ...

continuare →