23 August, 2017

ÎCCJ: Nu este obligatorie forma autentică (notarială) la încheierea unui antecontract pentru a se obține ulterior o hotărâre care să țină loc de act autentic referitor la un imobil

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis prin Decizia nr. 23/03.04.2017 că: În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1.279 alin. (3) teza întâi șiart. 1.669 alin. (1) din Codul civil, nu este obligatorie forma autentică la încheierea promisiunii de vânzare a unui bun imobil, în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic. ...

continuare →

Antecontractul şi dreptul de preempţiune

Discuţia de faţă, care poate interesa mai mulţi cititori, priveşte acte intitulate "Antecontract de vânzare-cumpărare", încheiate sub forma unor înscrisuri atestate de către un avocat, cu privire la terenuri agricole situate în extravilan. ...

continuare →