23 August, 2017

Angajaţi români la angajatori nerezidenţi

Din 9 ianuarie avem o reglementare modificată privind Procedura de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor. Înlocuind reglementarea anterioară dată prin OPANAF nr. 17/2013, Ordinul nr. 3706/2016 al preşedintelului ANAF (publicat în Monitorul Oficial nr. 19/2016) actualizează Procedura cu prevederile Codului fiscal din 2015 şi cu prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale. Obligaţii pentru angajatorii nerezidenţiAngajatorii nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România, care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor şi care nu au încheiate acorduri cu persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) şi b), art. 153 alin. (1) lit. a)-d) şi art. 184 lit. a) din Codul fiscal, au obligaţia achitării ...

continuare →