17 Noiembrie, 2019

Guvernul va introduce regula de angajare în sistemul bugetar a unei persoane la un post vacantat

Guvernul va adopta săptămâna viitoare o ordonanţă de urgenţă care stabileşte că toate posturile neocupate vor fi desfiinţate odată cu introducerea regulii de angajare în sistemul bugetar a unei persoane la un post vacantat, spre deosebire de sistemul actual care permite angajarea unei persoane la şapte posturi vacantate. “Săptămâna viitoare o să adoptăm ordonanţa prin care desfiinţăm toate posturile neocupate şi introducem posibilitatea de angajare 1 la 1. Acum este 1 la 7 din cauza creşterii de personal. Deci, practic, de săptămâna viitoare, la orice post eliberat se poate angaja o nouă persoană în primul rând în sănătate şi educaţie, dar şi pentru poliţie vom face acelaşi lucru”, a declarat prim-ministrul României, citat de Agenţia Mediafax.În urmă cu patru ani, Guvernul a decis, ca urmare a negocierilor purtate cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), să suspende ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din administraţie şi să permită angajarea unui ...

continuare →

Ce trebuie să ştii despre încheierea contractului individual de muncă?

Săptămână aceasta vă propunem o serie de articole referitoare la reglementările legislative privind contractul individual de muncă, conform Codului Muncii publicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011. Astfel, în cele ce urmează vom debuta cu informaţiile referitoare la încheierea contractului individual de muncă. Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. În primul rând, vârsta la care legislaţia prevede că persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă este de 16 ani. Însă, aceasta poate încheia contract de muncă şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, în condiţiile în care nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. Contractul individual de muncă se încheie ...

continuare →

Angajarea cu perioadă de probă

“Regimul juridic aplicabil raporturilor de muncă pe parcursul perioadei de probă a fost expres reglementat de legiuitor ca fiind unul special faţă de cele pentru care nu se stabileşte o atare perioadă”, spune Curtea Constituţională. Potrivit art. 31 din Codul muncii, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. În cazul persoanelor cu handicap, verificarea aptitudinilor profesionale la încadrare se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice. Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia. Întrucât perioada de probă este cuprinsă în contractul individual de muncă, pe durata acestei ...

continuare →

Verificarea aptitudinilor profesionale la angajare

Verificarea aptitudinilor profesionale se poate realiza fie înainte de încheierea contractului individual de muncă (art. 29, Codul Muncii) fie după încheierea contractului individual de muncă (art. 31, Codul Muncii). Modalităţi de verificare a aptitudinilor profesionale înainte de încheierea contractului individual de muncă Modalităţile în care urmează să se realizeze verificarea aptitudinilor profesionale sunt stabilite, în măsura în care legea nu dispune altfel, în: * contractul colectiv de muncă aplicabil; * statutul de personal – profesional sau disciplinar; * regulamentul intern. Pentru verificarea aptitudinilor profesionale angjatorul poate solicita, sub orice formă persoanei care solicită angajarea, informaţii care să îl ajute în aprecierea capacităţii de a ocupa postul respectiv, precum şi a aptitudinilor profesionale. Angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foştii săi angajatori numai cu aducerea în prealabil la cunoştinţa acestuia a acestei intenţii şi numai cu privire la: * activităţile îndeplinite; * durata angajării. ...

continuare →